KORUM MALL - Mumbai, India

50,000 sm (538,000 sf) - Retail & Entertainment

  • email_icon
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Google+ - White Circle